10%

Kreslo – armyt

2,000.00TMT 1,800.00TMT

Öý, ofis we bag, ätiýaçlyk we aşaky çarçuwaly oturgyçlar
eltip bermek bilen sargyt ediň.

  Задать вопрос

Düşündürilişi

Oturgyç sumkasy içki gapakdan ybarat
doldurgyçdan (inçe toplar) doldurylýar
giňeldilen polistirol) daşarky aýrylýan örtük wagtal-wagtal öçürilip bilner,
şonuň üçin ideg etmek ýönekeýdir.
Diňe ekologiýa taýdan arassa materiallar oturgyjy
arassalamagy ýönekeýleşdirip, otagda aňsatlyk bilen aýlanýar.

Gözden geçirmeler

Hiç hili gözden geçirme ýok

“Kreslo – armyt” haryt üçin birinji bolup pikir goşuň

Your email address will not be published. Required fields are marked *

QR kod

QR Code
Bu haryt boýunça başga teklip ýok

Adaty soraglar

There are no enquiries yet.