Biz Hakda

"Senet mebel" - dürli görnüşde ýasalan mebel öndürmekde ýöriteleşýär. Häzirki wagtda kärhana şkaf mebelleriniň iň döwrebap önümçiligine eýe bolup, ony Türkmen bazaryna hödürleýär. "Senet Mebel" markasy - ajaýyp hili, dürlüligi we hyzmaty, ygtybarlylygy we yzygiderliligi görkezýär. "Gowy" - biziň üçin ýeterlik däl, Biz iň gowy bolmaga çalyşýarys! Bu bolsa işimizde ulanylýan materiallara, konseptual işe, tehnologiýa we dizaýnyň ýerine ýetirilişine degişlidir! Bizi saýlamak bilen - Siz, önümiň iň gowusyny alarsyňyz!