Bilmek Gyzykly
Iň howply howuz: ABŞ-da Las Wegasda ýerleşýän “Golden Nugget” myhmanhanasynyň esasy aýratynlygy akula we beýleki ummanyň ýyrtyjylary bolan howuzdyr. Akulalar bilen doldurylan howuzdan geçýän aç-açan turbadan on metrlik slaýdy süýşürip, olara has ýakynlaşyp bilersiňiz.