Bilmek Gyzykly
Ýenede bir tebigy howuz: Islandiýadaky “Blue Lagoon” Tebigy howuzlaryň töwereginde gurlan “Blue Lagoon” Islandiýanyň iň meşhur ajaýyp, tebigy ýerlerinden biridir. Toplumda wulkanyň gelip çykyşy, gyzgyn çeşmeleriň dürlüligini görmek bolýar. Bu howuzyň mawy reňki hem haýran galdyrýar.